fbpx
Home » VDO SMELeader » VDO SMELeader Explore » [VDO] พาชม! เทคโนโลยีการขนส่งแห่งอนาคต

[VDO] พาชม! เทคโนโลยีการขนส่งแห่งอนาคต


พาชม! เทคโนโลยีโลจิสติกส์การขนส่งแห่งอนาคตของ JD  ที่มีลูกค้ามากกว่า 300 ล้านราย และการจัดส่งส่วนใหญ่ใช้เวลาภายในไม่ถึงหนึ่งวัน