ขายน้ำมะม่วง มหาชนก “ดอยหลวง” แปรรูปมะม่วงเป็นสินค้าเกรดเอวางห้างฯ สร้างรายได้ชุมชน
ขายน้ำมะม่วง มหาชนก “ดอยหลวง” แปรรูปมะม่วงเป็นสินค้าเกรดเอวางห้างฯ สร้างรายได้ชุมชน

ขายน้ำมะม่วง มหาชนก “ดอยหลวง” แปรรูปมะม่วงเป็นสินค้าเกรดเอวางห้างฯ สร้างรายได้ชุมชน

ขายน้ำมะม่วง มหาชนก “ดอยหลวง” แปรรูปมะม่วงเป็นสินค้าเกรดเอวางห้างฯ สร้างรายได้ชุมชน

ขายน้ำมะม่วง มหาชนก “ดอยหลวง”
แปรรูปมะม่วงเป็นสินค้าเกรดเอวางห้างฯ สร้างรายได้ชุมชน

ประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องประเทศแห่งเกษตรกร เพราะสามารถปลูกพืชผัก ผลไม้ได้เป็นจำนวนมาก คนไทยจึงมีโอกาสได้ทานผลไม้ตลอดทั้งปีทั้งผลไม้ตามฤดูกาลและนอกฤดูกาล แต่ตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้ว ผลไม้ที่ผลิตได้นั้นมีปริมาณมากเกินไป เมื่อเกิดภาวะผลผลิตล้นตลาด ราคาสินค้านั้นๆจะต่ำลง จึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวไทยอย่างมาก กระบวนการแปรรูปอาหารจึงเข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อเกษตรกรไทย เพราะนอกจากจะสามารถกำจัดผลผลิตที่เหลือค้างแล้วยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตและสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง

ขายน้ำมะม่วง มหาชนก “ดอยหลวง” แปรรูปมะม่วงเป็นสินค้าเกรดเอวางห้างฯ สร้างรายได้ชุมชน

จากภาวะผลไม้ล้นตลาด ไม่ว่าจะเป็น ลำไย เสาวรส สตรอเบอร์รี่ ฯลฯ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปรรูป “ดอยหลวง” โดยมี “คุณสุพิน วงศ์ไชย” ประธานกลุ่ม ได้นำหลักการแปรรูปผลไม้มาใช้ในการกำจัดจำนวนผลผลิตที่เหลือค้างของเกษตรกรภายในชุมชนเช่นกัน โดยมีผลผลิตหลักคือ น้ำมะม่วงมหาชนก จุดเริ่มต้นของกิจกรรมชุมชนสร้างรายได้นี้มาจากชาวบ้านในพื้นที่ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่นิยมปลูกมะม่วงพันธุ์มหาชนกกันมาก เนื่องจากมีความโดดเด่นจากพันธุ์อื่น ทั้งกลิ่นที่หอมกว่า เนื้อมะม่วงแน่น และสีที่เหลืองสด จึงทำให้เป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคจำนวนมาก เมื่อเกษตรกรนิยมปลูกมะม่วงพันธุ์นี้ แน่นอนว่าทำให้มันล้นตลาดและเน่าเสีย ต้องทิ้งไปจำนวนมาก

ขายน้ำมะม่วง มหาชนก “ดอยหลวง” แปรรูปมะม่วงเป็นสินค้าเกรดเอวางห้างฯ สร้างรายได้ชุมชน ขายน้ำมะม่วง มหาชนก “ดอยหลวง” แปรรูปมะม่วงเป็นสินค้าเกรดเอวางห้างฯ สร้างรายได้ชุมชน

ปัญหานี้ได้นำความวิตกมาสู่คนในชุมชนจึงได้ร่วมกันสร้างสรรค์แบรนด์ขายน้ำมะม่วง “ดอยคำหลวง” ขึ้น เพื่อจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากมะม่วงพันธุ์มหาชนก โดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 50,000 บาท ทั้งนี้ภายหลังได้มีการแปรรูปมะม่วงเป็นสินค้าชนิดอื่นๆด้วย เช่น น้ำสลัดมะม่วง มะม่วงมหาชนกกวน ลูกอม ซอสมะม่วง เป็นต้น โดยมะม่วงที่นำมาแปรรูปนั้นเป็นเกรดที่ไม่สามารถขายเป็นลูกได้ อาจด้วยเพราะมีรอยช้ำดำ หรือไม่ได้มาตรฐานการส่งออก โดยกระบวนการผลิตจะเริ่มจากการนำมะม่วงตกเกรดเหล่านี้มาคั้นน้ำแล้วนำไปต้มเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจแฝงอยู่ หลังจากนั้นนำไปบรรจุถุงขนาดใหญ่เพื่อแช่แข็งไว้นำมาบรรจุลงขวดตอนที่ต้องการจำหน่าย เพราะการเก็บแบบแช่แข็งนั้นจะสามารถเก็บได้นานถึง 1 เดือน แต่ถ้าเก็บแบบน้ำบรรจุขวด อุณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียส จะสามารถเก็บได้เพียง 18 วัน

ขายน้ำมะม่วง มหาชนก “ดอยหลวง” แปรรูปมะม่วงเป็นสินค้าเกรดเอวางห้างฯ สร้างรายได้ชุมชน ขายน้ำมะม่วง มหาชนก “ดอยหลวง” แปรรูปมะม่วงเป็นสินค้าเกรดเอวางห้างฯ สร้างรายได้ชุมชน

แม้ว่าจุดเริ่มต้นของวิสาหกิจชุมชยดอยหลวงจะมาจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพียง 13 ราย แต่ภายหลังได้มีกลุ่มคนจากที่อื่นเข้ามาชวยกันสร้างสรรค์สินค้าของแบรนด์ให้ดีมากยิ่งขึ้น ได้แก่ เกษตรกร อ.เชียงดาว และกรมส่งเสริมเกษตรกรได้มาให้ความรู้เรื่องการแปรรูปและการทำให้สินค้าได้มาตรฐาน ทำให้แบรนด์ขายน้ำมะม่วงแท้จากกลุ่มเกษตรกรสามารถวางจำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เช่น เดอะมอลล์, สยามพารากอน, ห้างดิเอ็มโพเรี่ยม และซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาต่างๆได้เป็นช่องทางการตลาดที่ดีของแบรนด์ เพราะทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้จำนวนมาก อีกทั้งยังแสดงถึงมาตรฐานความสะอาดที่ได้รับการรับรองมาอย่างดี

ขายน้ำมะม่วง มหาชนก “ดอยหลวง” แปรรูปมะม่วงเป็นสินค้าเกรดเอวางห้างฯ สร้างรายได้ชุมชน

จุดเด่นของน้ำมะม่วงมหาชนกดอยหลวง คือ รสชาติของน้ำมะม่วงที่เป็นของแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งกลิ่นหอมหวานที่เป็นเอกลักษณ์ของมะม่วง พร้อมกันนี้ยังมีความน่าเชื่อถือในเรื่องความสะอาด ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายแห่งทั้งฮาราลGMP อย. และมผช. โดยมีราคาขวดละ 30 บาท เป็นราคาที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับคุณประโยชน์ที่ผู้ซื้อจะได้รับ และเมื่อเทียบกับแบรนด์ขายน้ำผลไม้ชั้นนำแล้ว ยังไม่ค่อยมีรายใดที่จับตลาดกลุ่มน้ำมะม่วงอย่างจริงจัง จึงส่งผลดีให้แก่แบรนด์ดอยหลวงทางหนึ่ง

ทั้งนี้ แผนงานแบรนด์ขายน้ำมะม่วงดอยหลวงในปี 2558 จะเป็นการมุ่งไปยังตลาดส่งออกซึ่งทางกลุ่มได้พอมีประสบการณ์อยู่บ้าง โดยจะมุ่งไปยังประเทศจีนเป็นหลัก และจะมีการเพิ่มปริมาณน้ำมะม่วงบรรจุถุงแช่แข็งให้มากขึ้นจาก 10 ตัน เป็น 15 ตัน เพื่อรองรับปริมาณลูกค้าจากตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้น

ขายน้ำมะม่วง มหาชนก “ดอยหลวง” แปรรูปมะม่วงเป็นสินค้าเกรดเอวางห้างฯ สร้างรายได้ชุมชน ขายน้ำมะม่วง มหาชนก “ดอยหลวง” แปรรูปมะม่วงเป็นสินค้าเกรดเอวางห้างฯ สร้างรายได้ชุมชน

ข้อมูลติดต่อขายน้ำมะม่วง ดอยหลวง
Facebook : วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรแปรรูปดอยหลวง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9505608

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : Facebook วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรแปรรูปดอยหลวง

แสดงความคิดเห็น