Tag Archives: การส่งออก

โอกาสส่งออก 6 สินค้ากับ 6 ประเทศ พร้อมข้อมูลติดต่อ

โอกาสส่งออก

1. “สหรัฐอเมริกา” โอกาสสินค้า “ตลาดเทียน” ไทยมีโอกาสส่งออกสินค้าในกลุ่มเทียนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสหรัฐมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีการนําเข้าเทียนไขปิโตรเลียมจากจีน ทําให้การส่งออกเทียนของไทยช่วง 4 เดือนแรกในปี 2561 มีมูลค่ากว่า 3.72 ล้านเหรียญ

Read More »

สินค้าที่คนญี่ปุ่นชอบ รวมสินค้าที่ต้องซื้อจากไทยกลับไปญี่ปุ่น

สินค้าที่คนญี่ปุ่นชอบ-รวมสินค้าที่ต้องซื้อจากไทยกลับไปญี่ปุ่น-1-1024x683

สินค้าที่คนญี่ปุ่นชอบ รวมสินค้าที่ต้องซื้อจากไทยกลับไปญี่ปุ่น สินค้าที่คนญี่ปุ่นชอบ ถือเป็นอีกหนึ่งความสำคัญในการสร้างรายได้ของคนไทย เพราะคนญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มประชากรที่เป็นนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งของประเทศไทย และมีการซื้อข้าวของติดไม้ติดมือกลับบ้าน

Read More »

การส่งออกของไทยในปี 2558 ยังต้องฝ่าหลายปัจจัยเสี่ยง

การส่งออกของไทยในปี 2558 ยังต้องฝ่าหลายปัจจัยเสี่ยง

การส่งออกของไทยในปี 2558 ยังต้องฝ่าหลายปัจจัยเสี่ยง แม้ตลาดต่างประเทศจะเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าขนาดใหญ่ที่สร้างโอกาสและความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก แต่คงต้องยอมรับว่าสถานการณ์ตลาดในบางช่วงอาจไม่เอื้อต่อภาคธุรกิจส่งออกมากนัก ดังเช่นในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ผู้ประกอบการไม่เพียงเผชิญกับภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าเท่านั้น

Read More »