Tag Archives: ขนมครกข้าวกล้อง

ขนมขายดี ขนมครกข้าวกล้องหน้าธัญพืช 9 หน้า เปลี่ยนลุ๊กขนมโบราณ เพื่อคนรักสุขภาพ!!

ขนมขายดี ขนมครกข้าวกล้องหน้าธัญพืช 9 หน้า เปลี่ยนลุ๊กขนมโบราณ เพื่อคนรักสุขภาพ!!

ขนมขายดี ขนมครกข้าวกล้องหน้าธัญพืช 9 หน้า เปลี่ยนลุ๊กขนมโบราณ เพื่อคนรักสุขภาพ!! “ขนมขายดี” ในที่นี้เรากำลังจะนำเสนอถึง “ขนมครก” แต่หากว่าการที่ขนมครกจะเป็นขนมขายดีได้นั้น แน่นอนว่าต้องมีจุดต่าง เพราะในตลาดอาหาร เมนูขนมครกก็มีอยู่จำนวนมาก หากไม่สร้างความต่างก็คงเหมือนกับขนมครกทั่วไปที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อเจ้าไหนก็ได้สินค้าเหมือนกันทั้งนั้น

Read More »