Tag Archives: ขนมไทยแม่อุดม

ขายขนม “ขนมไทยแม่อุดม” ร้านดังเจ้าเก่าแก่อันเลื่องชื่อลือชา อาชีพขายขนมทำเงิน

ขายขนม “ขนมไทยแม่อุดม” ร้านดังเจ้าเก่าแก่อันเลื่องชื่อลือชา อาชีพขายขนมทำเงิน

ขายขนม “ขนมไทยแม่อุดม” ร้านดังเจ้าเก่าแก่อันเลื่องชื่อลือชา อาชีพขายขนมทำเงิน ขายขนม ทำรายได้จากอาหารว่างทานเล่นเบาๆ แต่ถ้าเป็นธุรกิจขายขนมไทยรายได้เหล่านั้นอาจมาจากการสืบสานวัฒนธรรม ที่อาจเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามไปสำหรับหลายๆ คน ในขณะที่ยังมีผู้ประกอบการบางรายสามารถสร้างกำไรได้จากการขายขนมไทยอย่างน่าเหลือเชื่อ ด้วยเหตุผลของรสชาติซึ่งหอมหวานแบบดั้งเดิมและหาได้ยากในปัจจุบันอันเป็นปัจจัยหลักที่ส่งเสริม

Read More »