Tag Archives: ขายข้าวกล่อง

ไอเดียธุรกิจ ทายาทโรงสีส่ง “อรุณสวัสดิ์” ข้าวหอมมะลิแปรรูปบุกตลาดฮาลาลอาเซียน

ไอเดียธุรกิจ ทายาทโรงสีส่ง “อรุณสวัสดิ์” ข้าวหอมมะลิแปรรูปบุกตลาดฮาลาลอาเซียน

ไอเดียธุรกิจ ทายาทโรงสีส่ง “อรุณสวัสดิ์” ข้าวหอมมะลิแปรรูปบุกตลาดฮาลาลอาเซียน การขายสินค้าเกษตรแบบเดิมนั้นไม่เพียงพอในยุคในปัจจุบันอีกต่อไป เพราะผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น เนื่องมาจากทั้งวัฒนธรรม วิถีการดำเนินชีวิต หรือกฎระเบียบพิธีต่างๆ ทำให้มีการนำสินค้าเกษตรเหล่านี้มาแปรรูปมากขึ้น ทั้งเพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าได้อีกหลายเท่าตัวด้วย

Read More »

ธุรกิจขายของออนไลน์ “ขายข้าวกล่อง” กระแสดี การตอบรับแรงต่อเนื่อง “Ricebox Online”

ธุรกิจขายของออนไลน์ “ขายข้าวกล่อง” กระแสดี การตอบรับแรงต่อเนื่อง Ricebox Online

ธุรกิจขายของออนไลน์ “ขายข้าวกล่อง” กระแสดี การตอบรับแรงต่อเนื่อง “Ricebox Online”   “ธุรกิจขายของออนไลน์” ยิ่งนับวันอัตราการเจริญเติบโตก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะช่องทางออนไลน์เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายสำหรับทุกคนในสังคมไปแล้ว เป็นเรื่องใกล้ตัวจนกลายเป็นพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า ส่งผลให้สินค้าใดๆ ก็ตาม อยากเปิดช่องทางออนไลน์ใน

Read More »