Tag Archives: ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า ขายออนไลน์ ขยายพื้นที่เข้าถึงลูกค้า ธุรกิจออนไลน์“ออมสิน อิเล็กทรอนิกส์”

เครื่องใช้ไฟฟ้า ขายออนไลน์ ขยายพื้นที่เข้าถึงลูกค้า ธุรกิจออนไลน์“ออมสิน อิเล็กทรอนิกส์”

เครื่องใช้ไฟฟ้า ขายออนไลน์ ขยายพื้นที่เข้าถึงลูกค้า ธุรกิจออนไลน์“ออมสิน อิเล็กทรอนิกส์”  ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆ ว่าอินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นอวัยวะที่ 33 ของมนุษย์ในยุคปัจจุบันไปแล้ว เพราะไม่ว่าใครต้องการข้อมูลอะไร หรือแม้แต่ต้องการจะหาซื้อของอะไรก็ต่างพึ่งพาอินเตอร์เน็ตด้วยกันทั้งนั้น ธุรกิจค้าขายออนไลน์บนเว็บไซต์จึงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย โดยในวันนี้จะมาพูดร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าออนไลน์หนึ่งร้านให้ได้รู้จักกัน มีชื่อว่า ออมสิน อีเล็คทรอนิกส์  โดยคุณ “อรรถพล แช่แต้” เจ้าของธุรกิจ คุณอรรถพลเล่าว่า จุดเริ่มต้นของการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าออนไลน์นี้ ก็คือตนมีความสนใจในธุรกิจออนไลน์อยู่แล้ว

Read More »