Tag Archives: ขายเห็ดทอด

ขายเห็ดทอด สินค้าพื้นบ้านบุกตลาดขายเซเว่น!! “เห็ดทอดนาโหนด”

ขายเห็ดทอด สินค้าพื้นบ้านบุกตลาดขายเซเว่น!! เห็ดทอดนาโหนด

ขายเห็ดทอด สินค้าพื้นบ้านบุกตลาดขายเซเว่น!! “เห็ดทอดนาโหนด” ด้วยยุคที่คนเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพกันมากขึ้น อาหารข้าวของเครื่องใช้นั้นผู้บริโภคก็มองถึงความสำคัญมากขึ้น ผู้ประกอบการนั้นจึงต่างหันมาทำธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางออแกนิก ผักออแกนิก ซึ่งสินค้าเหล่านี้จะไม่มีสารเคมีใดๆเลย แต่ด้วยตลาดนั้นเกี่ยวกับสินค้าแบบนี้มีออกมาวางจำหน่ายให้เห็นอย่างมากแล้ว แต่ถ้าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพละก็ยังไม่ค่อยมีใครทำเท่าไหร่เลย และด้วยช่องว่างของการทำธุรกิจนี้จึงทำให้เกิดธุรกิจขายเห็ดทอดเพื่อสุขภาพสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่า ” เฮลโล เวจจี้ “ อาชีพขายเห็ดทอดนี้เริ่มจาก “ คุณชัยยงค์ คชพันธ์ “ จากที่ครอบครัวนั้นทำอาชีพเพาะเห็ดมาอยู่ก่อนแล้ว

Read More »