Tag Archives: คำค้นหา

Google เผย 10 สุดยอดคำค้นหาประจำปี 2559

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนไทยในปีนี้ การค้นหาของปวงชนชาวไทยสะท้อนให้เห็นความเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดประมาณ ตั้งแต่แถลงการณ์การเสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคมเป็นต้นมาการค้นหาเกี่ยวกับ “ในหลวง” ได้เพิ่มสูงขึ้นนับจากนั้น โดยมีการค้นหาสูงสุดเป็นอันดับที่สองของการค้นหาที่มาแรงตลอดทั้งปี

Read More »