Tag Archives: ซาลาเปา ไส้ปลาแรด

ขายซาลาเปา “ไส้ปลาแรด” แปรรูปปลาแรดของดีเมืองอุทัยฯ เป็นไส้ซาลาเปาเจ้าแรกในไทย

ขายซาลาเปา “ไส้ปลาแรด” แปรรูปปลาแรดของดีเมืองอุทัยฯ เป็นไส้ซาลาเปาเจ้าแรกในไทย

ขายซาลาเปา “ไส้ปลาแรด” แปรรูปปลาแรดของดีเมืองอุทัยฯ เป็นไส้ซาลาเปาเจ้าแรกในไทย ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุมดสมบูรณ์มากในด้านอาหาร สังเกตได้จากในแต่ละจังหวัดจะมีของดีประจำจังหวัดหลากหลายชนิด ตัวอย่างเช่น จังหวัดอุทัยธานี มีปลาแรดเป็นของดีประจำจังหวัด ถ้าต้องการหาปลาแรดที่มีเนื้อสด

Read More »