Tag Archives: ซุ่นฮวด

ขนมครกใบเตย “ซุ่นฮวด” ร้านสไตล์วินเทจ แจกบัตรคิวกว่าร้อยคิวต่อวัน อาชีพทำเงิน

ขนมครกใบเตย “ซุ่นฮวด” ร้านสไตล์วินเทจ แจกบัตรคิวกว่าร้อยคิวต่อวัน อาชีพทำเงิน

ขนมครกใบเตย “ซุ่นฮวด” ร้านสไตล์วินเทจ แจกบัตรคิวกว่าร้อยคิวต่อวัน อาชีพทำเงิน “ขนมครกใบเตย” ขึ้นชื่อชนมไทยทำเงินที่ยังคงอยู่คู่สังคมไทยมาจนถึงปัจจุบัน และได้รับความนิยมของคนหมู่มาก ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก รวมไปถึงกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่ยังคงทานขนมครกใบเตยเป็นของโปรด คือที่มาของตำแหน่งขนมทำเงินเช่นในปัจจุบัน

Read More »