Tag Archives: ต้นกก

ธุรกิจร้านเบเกอรี่ “เค้กต้นกก” ชูเค้กส้มสัญลักษณ์ประจำร้านกับกลยุทธ์ราคาซื้อใจลูกค้า

ธุรกิจร้านเบเกอรี่ “เค้กต้นกก” ชูเค้กส้มสัญลักษณ์ประจำร้านกับกลยุทธ์ราคาซื้อใจลูกค้า

ธุรกิจร้านเบเกอรี่ “เค้กต้นกก” ชูเค้กส้มสัญลักษณ์ประจำร้านกับกลยุทธ์ราคาซื้อใจลูกค้า เมื่อกล่าวถึงธุรกิจร้านเบเกอรี่ในปัจจุบันนั้น ทุกคนจะติดภาพความหรูหราของเมนูและการตกแต่งร้านที่สวยงาม ด้วยมูลค่าเงินลงทุนจำนวนมากที่ใช้ไปทำให้เป็นการเพิ่มต้นทุนให้แก่ร้าน อีกทั้งวัตถุดิบที่นำมาใช้นั้นจะมีการเลือกสรรคุณภาพดีเกินความจำเป็นในบางครั้ง ทำให้เค้กบางชิ้นมีราคามากกว่าหลักร้อยบาท ซึ่งสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีเงินมากนักอาจจะพลาดโอกาสในการอุดหนุนเบเกอรี่หรือเค้กชิ้นนั้นไป แต่สำหรับร้าน “เค้กต้นกก” นั้นเป็นร้านที่แตกต่างจากหลายๆร้านด้วยราคาที่เป็นมิตรกับลูกค้ามากที่สุด

Read More »