Tag Archives: ทรัพย์สิน

10 ความรู้ทางการเงินที่ทำให้เปลี่ยนชีวิต

ความรู้ทางการเงิน

10 ความรู้ทางการเงินที่ทำให้เปลี่ยนชีวิต 1.วิธีปลดหนี้ที่ดีที่สุดคือการสร้างทรัพย์สิน การสร้างทรัพย์สินจะทำให้เกิดกระแสเงินสด พอมีกระแสเงินสดเราก็สามารถนำไปผ่อนชำระหนี้ เมื่อหนี้หมดเราก็เอามากลบรายจ่าย พอกระแสเงินสดมากกว่ารายจ่าย มันก็จะกลายเป็นรายได้ (Passive income) นั่นเอง

Read More »