Tag Archives: ธุรกิจนำเที่ยว

KSME แนะปรับตัว รับวิกฤตทัวร์ศูนย์เหรียญ

  นักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลตรุษจีนช่วงต้นปี วันหยุดยาวช่วงวันชาติจีน (1-7 ตุลาคมของทุกปี) ซึ่งธุรกิจท่องเที่ยวทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการด้านที่พัก นำเที่ยว บริการอาหารและเครื่องดื่ม ต่างได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีน

Read More »