Tag Archives: ธุรกิจมาแรง

ธุรกิจที่น่าสนใจ เทรนด์ธุรกิจ และ ธุรกิจมาแรงปี 2019 รู้ก่อนรวยก่อน

ธุรกิจที่น่าสนใจปี 2019 เทรนด์ธุรกิจ 2019 และ ธุรกิจมาแรงปี 2019  โดยทีมงานได้รวบรวมข้อมูลงานวิจัยจากสถาบันวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจชั้นนำถึงโอกาส ธุรกิจที่น่าสนใจปี 2562 และ ธุรกิจมาแรงปี 2562

Read More »

“ธุรกิจมาแรง” รู้ก่อนรวยก่อน

รวมบทวิเคราะห์ธุรกิจมาแรง แนวโน้ม 11 ธุรกิจจากสถาบันวิจัยธุรกิจชั้นนำของไทย   ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสสำเร็จรูป การขยายตัวของสังคมเมือง และชีวิตที่เร่งรีบมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคไทยยุคใหม่เริ่มหันมาใช้เครื่องปรุงรสประกอบอาหารสำเร็จรูปมากขึ้น เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ในเรื่องความสะดวกสบาย และประหยัดเวลาได้ดี

Read More »

5 เทรนด์ธุรกิจ แรงแซงโค้งปี 2017

5 เทรนด์ธุรกิจ แรงแซงโค้งปี 2017

5 เทรนด์ธุรกิจ แรงแซงโค้งปี 2017 ในยุคที่ผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการทำตลาด การเรียนรู้“พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค” เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการ SME สามารถหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้ โดยเทรนด์ธุรกิจที่จะมาแรงในปีนี้ ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นรายได้ของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น

Read More »

ดาวรุ่งพุ่งแรงทั้งไทยและ AEC ตลาดเครื่องสำอาง 1 ใน 10 ธุรกิจที่น่าลงทุนประจำเป็น 2560

ดาวรุ่งพุ่งแรงทั้งไทยและ AEC ตลาดเครื่องสำอาง 1 ใน 10 ธุรกิจที่น่าลงทุนประจำเป็น 2560

ดาวรุ่งพุ่งแรงทั้งไทยและ AEC ตลาดเครื่องสำอาง 1 ใน 10 ธุรกิจที่น่าลงทุนประจำเป็น 2560  อุตสาหกรรมเครื่องสำอางของไทย ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ธุรกิจที่น่าลงทุนประจำเป็น 2560 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อุตสาหกรรมนื้ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ มีจำนวนโรงงานผลิตที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมทั้งสิ้น 7,000 แห่ง

Read More »

ธุรกิจมาแรงปี 2017 รู้ก่อนรวยก่อน!

1. อาหารพร้อมรับประทาน เนื่องจากตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีข้อจำกัดด้านเวลาและความสะดวกสบาย โดยกลุ่มนี้มีแนวโน้มเติบโต 6-7% ในช่วง 5 ปีข้างหน้าและได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกอย่างรวดเร็วในปีหน้า

Read More »