Tag Archives: ธุรกิจอีเว้นท์

ไอเดียธุรกิจ แบคดรอปอิงค์เจ็ท “Princess Wedding Prop” ฉากแต่งงานดีไซน์ใหม่สร้างรายได้

ไอเดียธุรกิจ แบคดรอปอิงค์เจ็ท “Princess Wedding Prop” ฉากแต่งงานดีไซน์ใหม่สร้างรายได้

ไอเดียธุรกิจ แบคดรอปอิงค์เจ็ท “Princess Wedding Prop” ฉากแต่งงานดีไซน์ใหม่สร้างรายได้ ไอเดียธุรกิจ สร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่าง สามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการด้วยจุดขายที่ไม่ซ้ำใคร ทำให้ไอเดียธุรกิจสร้างรายได้ที่น่าสนใจ และวันนี้เราก็มาพร้อมกับไอเดียธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์พร้อมจัดทำพร๊อพแต่งงานด้วย “แบคดรอปอิงค์เจ็ท” ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ฉีกกฎแบคดรอบเดิมๆ ที่ทำด้วยดอกไม้และผ้า เปลี่ยนเป็นแบคดรอปอิงค์เจ็ท ที่สามารถทำได้หลายรูปแบบมากกว่า เอื้ออำนวยต่องานออกแบบที่หลากหลาย

Read More »

ธุรกิจอีเว้นท์ SME ก้าวอย่างไรให้มั่นคงและเติบโต??

ธุรกิจอีเว้นท์ SME ก้าวอย่างไรให้มั่นคงและเติบโต

ธุรกิจอีเว้นท์ SME ก้าวอย่างไรให้มั่นคงและเติบโต?? ในยุคปัจจุบัน ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆมีทางเลือกในการทำการตลาดเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าและบริการในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงการทำการตลาดในเชิงกิจกรรม หรือการจัดงานอีเว้นท์ ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากผู้ประกอบการ เนื่องจากการจัดงานอีเว้นท์สามารถสร้างประสบการณ์และการมีส่วนร่วมจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง รู้จักผู้ประกอบการธุรกิจอีเว้นท์ ความนิยมในการจัดงานอีเว้นท์ของผู้ประกอบการ ได้นำมาซึ่งการขยายตัวของธุรกิจบริหารการจัดงาน หรือธุรกิจอีเว้นท์ ซึ่งมีบทบาทสนับสนุนผู้

Read More »