Tag Archives: ธุรกิจเกษตร

กล้วยหอมทอง “สหกรณ์การเกษตรท่ายาง” กู้วิกฤติการส่งออก ส่งร้านสะดวกซื้อเสิร์ฟคนกรุง

กล้วยหอมทอง “สหกรณ์การเกษตรท่ายาง” กู้วิกฤติการส่งออกด้วยการเสิร์ฟคนกรุงพร้อมทาน

  กล้วยหอมทอง “สหกรณ์การเกษตรท่ายาง” กู้วิกฤติการส่งออก ส่งร้านสะดวกซื้อเสิร์ฟคนกรุง ร้านสะดวกซื้อในปัจจุบันนั้นไม่ได้ขายสินค้าเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปเท่านั้น ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและความเร่งรีบของผู้บริโภคที่มากขึ้น ทำให้ปัจจุบันในร้านสะดวกซื้อชื่อดังอย่างเซเว่น อีเลฟเว่นมีผลไม้บำรุงสุขภาพอย่างกล้วยหอมทองที่ขายเป็นลูก ตอบโจทย์คนกรุงที่ต้องการความรวดเร็วและความสะดวกอย่างมาก

Read More »

ธุรกิจเกษตรน่าลงทุนใน 4 ประเทศเพื่อนบ้าน

ธุรกิจเกษตรน่าลงทุนใน 4 ประเทศเพื่อนบ้าน 1.สปป. ลาว – ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ อาทิ ผักผลไม้อินทรีย์ กาแฟอินทรีย์ – โอกาสในการการร่วมลงทุน หรือทำโครงการ Contract Farming กับเกษตรกรในพื้นที่ 2. เวียดนาม – ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร รัฐบาลออกสิทธิพิเศษแก่ภาคเกษตร เช่น การลดหย่อนค่าธรรมเนียมที่ดิน 70%, อบรมแรงงาน 70%, ค่าโฆษณา 50%, ค่าวิจัยและพัฒนา 50 % ฯลฯ

Read More »