Tag Archives: นักท่องเที่ยวจีน

30 สินค้าคนจีนชอบซื้อ นักท่องเที่ยวจีนนิยมซื้อกลับประเทศ

สินค้าขายคนจีน

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนได้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดโอกาสในการค้าขายที่เพิ่มมากขึ้น SMELeader ขอเสนอ 30 สินค้า ที่เป็น “สินค้าคนจีนชอบ“ เพื่อเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าที่มีลูกค้าเป็นชาวจีนได้นำสินค้าชนิดต่างๆมาเพิ่มเติมที่ร้าน เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายผลกำไร  หรือเป็นแนวทางให้ผู้สนใจส่งสินค้าไปขายยังประเทศจีน

Read More »