fbpx
Home » C.Chaikiat

C.Chaikiat

Startup Business In Thailand

49 ไอเดียธุรกิจนักขายความรู้ (Infopreneur)

Infopreneur คือการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทำเงินจากการขายความรู้ ข้อมูลต่างๆ แน่นอนว่าข้อมูลที่จำหน่ายนั้นสามารถมีได้หลากหลายรูปแบบ ดังนั้นจึงมีแนวคิดทางธุรกิจที่หลากหลายและแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและความรู้ของผู้ประกอบการ

Read More »

50 ไอเดียธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ริมทะเล

หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ติดกับชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่ใกล้เคียงและต้องการที่เริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเอง บทความนี้จะช่วยเปิดมุมมองทางธุรกิจให้กับคุณด้วย

Read More »

50 ไอเดียสร้างรายได้สำหรับที่ดินว่างเปล่า

หากคุณมีที่ดินว่างเปล่าหรือพื้นที่ที่สามารถนำมาดำเนินธุรกิจได้และกำลังคิดหาวิธีในการสร้างรายได้จากที่ดินเหล่านี้ มีธุรกิจมากมายที่สามารถใช้ที่ดินของคุณในการสร้างผลกำไร

Read More »

50 ไอเดียธุรกิจ สร้างรายได้ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

สร้างรายได้วันหยุดเสาร์อาทิตย์

หากคุณต้องการเริ่มต้นประกอบธุรกิจแต่ไม่สามารถทำได้เต็มเวลาหรือไม่มีเวลามากพอ  มีธุรกิจมากมายที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการทำในช่วงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์

Read More »

20 ไอเดียสร้างรายได้ Passive Income

Passive Income คือกลยุทธ์ทางธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่ใช้การขายสินค้าหรือบริการด้วยระบบอัตโนมัติและสร้างรายได้โดยที่ไม่ต้องทำงาน ในปัจุบันกลยุทธ์นี้กำลัง

Read More »

50 ไอเดียธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว ชอบทำงานคนเดียว

ในปัจจุบันการประกอบกิจการหรือธุรกิจต่างๆนั้นไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานหลายสิบคนเพื่อดำเนินธุรกิจ มีธุรกิจหลากหลายรูปแบบที่สามารถดำเนินได้ด้วยการเป็น

Read More »