Tag Archives: นำเสนอสินค้า

18 ภาพไอเดียโฆษณาสินค้า เมื่อต้องโฆษณาในแถบตะวันออกกลาง

18 ภาพไอเดียโฆษณาสินค้า เมื่อต้องโฆษณาในแถบตะวันออกกลาง เนื่องจากประเทศแถบตะวันออกกลางมีประชากรมุสลิมเป็นจำนวนมาก  และบางประเทศมีการกำหนดใช้กฏหมายอิสลาม  ซึ่งข้อกฏหมายและวัฒนธรรมบางประการขัดกับภาพลักษณ์ของสินค้าที่ต้องการนำเสนอ  ภาพโฆษณาต่อไปนี้จึงเป็นไอเดียให้ผู้ประกอบการนำไปปรับใช้กับการโฆษณาสินค้าในแถบประเทศที่นี้

Read More »