Tag Archives: ปลาร้า ฮารุ

ธุรกิจดารา ปลาร้าทอดแซ่ปซี๊ด “ฮารุ สุประกอบ” แบรนด์ “ช.ฮก”

ธุรกิจดารา ปลาร้าทอดแซ่ปซี๊ด “ฮารุ สุประกอบ” แบรนด์ “ช.ฮก”

ธุรกิจดารา ปลาร้าทอดแซ่ปซี๊ด “ฮารุ สุประกอบ” แบรนด์ “ช.ฮก”  ธุรกิจดารา ที่ผ่านมาก็ระสบความสำเร็จกันไปหลายราย ไม่ว่าจะด้วยชื่อเสียงที่เป็นส่วนช่วยในการตลาด หรือด้วยเรื่องของคุณภาพที่บรรดาเซเลปทั้งหลายใส่ใจเพื่อให้ได้สินค้าที่ดีพร้อมตอบโจทย์ลูกค้า ก่อให้เกิดธุรกิจดาราหลากหลายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในสังคมบันเทิง วันนี้เราก็มีอีกหนึ่งแบรนด์มาฝากกับสินค้าน่าสนใจประเภทอาหาร มีการดัดแปลงของคาวให้เป็น Snack เคี้ยวเพลิน

Read More »