Tag Archives: ปิดกิจการ

พฤติกรรมช็อปปิ้งเปลี่ยน – ห้างปิดตัวสูงขึ้น – งานหายไปเป็นพันตำแหน่ง

Businessinsider รายงานว่า 1 ใน 6 ของช็อปปิ้งมอลล์ในสหรัฐฯ จะหายไปในทศวรรษหน้า  จากการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภค Cushman & Wakefield บริษัทวิจัย Real Estate พบว่าในระหว่างปี ค.ศ.2010-2013 การไปเดินในช็อปปิ้งมอลล์ของคนอเมริกัน ลดลงไปถึง 50% และคาดว่าจากนี้ไปจะยิ่งลดลงในอัตราเร่ง Shopping Mall หลายแห่งได้ปิดตัวลงไป เพราะขายของไม่ได้ ไม่มีคนไปเดิน ทำให้ชุมชนนั้นๆ ได้รับผลกระทบแรง ตกงานเป็นเวลานานได้ถึงสิบปี นำไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม และรัฐจะขาดหายรายได้จากภาษี

Read More »