Tag Archives: ผักและผลไม้แปรรูป

ธุรกิจอาหารแปรรูป ทุน 2 หมื่นบาท สู่ธุรกิจผลไม้อบแห้งส่งออกชื่อดัง“อิ่มใจ”

ธุรกิจอาหารแปรรูป ทุน 2 หมื่นบาท สู่ธุรกิจผลไม้อบแห้งส่งออกชื่อดัง “อิ่มใจ”

ธุรกิจอาหารแปรรูป ธุรกิจอาหารแปรรูป ทุน 2 หมื่นบาท สู่ธุรกิจผลไม้อบแห้งส่งออกชื่อดัง “อิ่มใจ” ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้คนสนใจการดูแลสุขภาพมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่คนในประเทศไทย จนปฏิเสธได้เลยว่าในเวลาปัจจุบันนี้เทรนด์การรักษาสุขภาพและความปลอดภัยต่อชีวิตของเรานั้นกำลังมาแรง ทั้งทางด้านการออกกำลังกาย ความปลอดภัย หรือแม้แต่อาหารก็เช่นกัน จากการที่นักธุรกิจต่างๆ เล็งเห็นถึงโอกาสในช่วงเวลานี้ส่งผลให้ธุรกิจอาหารเพื่อคนรักสุขภาพนั้นได้เกิดขึ้นมามากมาย เพื่อรองรับเทรนด์การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

Read More »

ผักและผลไม้แปรรูป …โอกาสจับเทรนด์ความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพ (Start-Up Business)

ผักและผลไม้แปรรูป…โอกาสจับเทรนด์ความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพ (Start-Up Business)

ผักและผลไม้แปรรูป …โอกาสจับเทรนด์ความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพ (Start-Up Business) ในระยะที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากผู้บริโภคกลุ่มสูงอายุ อันเนื่องมาจากโครงสร้างประชากรไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Societies) ไปเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ปี 2553 ตลอดจนกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงาน ที่มีความตื่นตัวต่อโรคภัยใกล้ตัว และหันมาใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น

Read More »