Tag Archives: ผู้บริโภค

ส่องเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคไทย โดย EIC

1.พฤติกรรมผู้บริโภคไทยในยุค 4.0 ชอบอยู่บ้าน เน้นบันเทิง ติดออนไลน์ และเลือกเสพสื่อหลากหลายช่องทาง จากผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคของอีไอซีพบว่าผู้บริโภคกว่า 60% อยู่บ้านมากกว่าออกนอกบ้าน โดยกิจกรรมหลักกว่า 75% ใช้เวลาว่างไปกับการรับชมทีวี ซีรีส์ ฟังเพลง ขณะที่ 74% เล่นอินเทอร์เน็ต/โซเชียลมีเดีย เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคสามารถเลือกรับสื่อได้ตรงกับความต้องการได้มากกว่าในอดีตจากการเข้าถึงสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต รวมถึงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

Read More »

สรุปกระแสการเปลี่ยนแปลงการบริโภคของโลก

สรุปกระแสการเปลี่ยนแปลงการบริโภคของโลก

สรุปกระแสการเปลี่ยนแปลงการบริโภคของโลก 1. จากกระแสความต้องการสินค้า…สู่ความต้องการภาคบริการมากขึ้น พฤติกรรมการบริโภคของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียเริ่มปรับเปลี่ยนไปสู่ความต้องการสินค้าและบริการที่ไม่จำเป็นมากขึ้น แนวโน้มการเติบโตของรายได้และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นเร็วส่งผลให้พฤติกรรมการใช้จ่ายเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้วในเอเชีย โดยหากดูจากสัดส่วนการใช้จ่ายในหมวดสินค้าจำเป็น

Read More »

3 กลยุทธ์หลักกับทางรอดธุรกิจอาหารเสริมในอนาคต โดย EICSCB

Highlight ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีก 15 ปีข้างหน้าส่งผลให้แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอาหารเสริมในไทยอาจไม่สดใสเหมือนในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ อีไอซีมองว่าผู้ประกอบการในธุรกิจนี้จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

Read More »