Tag Archives: ผู้หญิง

เทรนด์สินค้าและบริการ ตอบโจทย์กำลังซื้อของผู้หญิง

เทรนด์สินค้าและบริการ ตอบโจทย์กำลังซื้อของผู้หญิง

เทรนด์สินค้าและบริการ ตอบโจทย์กำลังซื้อของผู้หญิง มิติของสินค้าและบริการที่ตอบสนองความเป็นผู้หญิง ที่เก่งทั้งในบ้านและนอกบ้าน จึงมีความหลากหลายและละเอียดในตัว หากสามารถมองไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเป็น working women ออก จับความต้องการที่เกี่ยวพันกับคำว่า work คือ ชีวิตการทำงาน และ after work หรือชีวิตหลังการทำงาน

Read More »