Tag Archives: ร้านอาหารริมน้ำ

ธุรกิจร้านอาหาร จากไอเดียฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สู่ร้านริมน้ำ “Play Farm”

ธุรกิจร้านอาหาร จากไอเดียฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สู่ร้านริมน้ำ “Play Farm”

ธุรกิจร้านอาหาร จากไอเดียฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สู่ร้านริมน้ำ “Play Farm” ธุรกิจร้านอาหาร ในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงมากอย่างที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้เลย ทำให้ธุรกิจอาหารหลากหลายร้านต้องลุกขึ้นมาปรับตัวและสร้างจุดขายให้ตัวเองเท่าที่ควรจะเป็น ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรือกลุ่มลูกค้าขนาดกว้างก็แล้วแต่กลยุทธ์ของใครของมัน อย่างธุรกิจร้านอาหารที่เรานำมาเสนอในครั้งนี้ก็มีจุดขายที่แตกต่าง ซึ่งสร้างความสำเร็จให้กิจการได้ในระดับหนึ่ง และมีความน่าสนใจ

Read More »

ธุรกิจร้านอาหาร “Good View” ร้านอาหารริมน้ำ 19 ปี ความสำเร็จแห่งเมืองเชียงใหม่

ธุรกิจร้านอาหาร “Good View” ร้านอาหารริมน้ำ 19 ปี ความสำเร็จแห่งเมืองเชียงใหม่

ธุรกิจร้านอาหาร “Good View” ร้านอาหารริมน้ำ 19 ปี ความสำเร็จแห่งเมืองเชียงใหม่ หนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่น่าท่องเที่ยว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศและความสวยงามของแหล่งธรรมชาติแทบทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่คักคักเป็นอย่างมาก แต่ถ้าหากมาถึงแล้วจะเที่ยวชมสถานที่เพียงอย่างเดียวก็คงไม่ได้

Read More »