Tag Archives: ลาน+ลี+ลาร์

ธุรกิจร้านกาแฟ “รักกัน” ธุรกิจที่ต่อยอดจากร้านต้นไม้ไอเดียบรรเจิด!!

ธุรกิจร้านกาแฟ รักกัน ธุรกิจที่ต่อยอดจากร้านต้นไม้ไอเดียบรรเจิด!!

ธุรกิจร้านกาแฟ “รักกัน” ธุรกิจที่ต่อยอดจากร้านต้นไม้ไอเดียบรรเจิด!! ปัจจุบันการทำธุรกิจต่างๆเริ่มมีอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้น มีการขยายแบ่งแยกธุรกิจเจาะลึกลงไปเรื่อยๆ ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่ผู้ลงทุนจะเลือกลงทุนแต่ธุรกิจใหญ่ๆ เป็นส่วนมาก ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องบางธุรกิจที่เคยเติบโตอย่างต่อเนื่องก็อาจจะต้องหยุดชะงักเพราะด้วยมีธุรกิจมาแทนที่ ดังนั้นการที่จะ

Read More »