Tag Archives: สถาบันสอนดนตรี

สถาบันสอนดนตรี และกวดวิชา พัฒนาทักษะและอารมณ์ไปพร้อมๆกัน “ Classic and Jazz MHM Music “

สถาบันสอนดนตรี และกวดวิชา พัฒนาทักษะและอารมณ์ไปพร้อมๆกัน “ Classic and Jazz MHM Music “

สถาบันสอนดนตรี และกวดวิชา พัฒนาทักษะและอารมณ์ไปพร้อมๆกัน “ Classic and Jazz MHM Music “ สำหรับปัญหาในสังคมไทยที่กำลังระบาดอย่างแพร่หลายนั่นก็คือปัญหาอย่างเด็กติดเกมเลยปัญหานี้หลายภาคส่วนนั้นก็ยังไม่มีส่วนแก้ไขอย่างจริงจัง ซึ่งทางพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นก็จึงต้องหาวิธีให้ลูกนั้นไปหาทำอะไรที่เป็น

Read More »