Tag Archives: สมาคมขายตรง

สมาคมการขายตรงไทยจัดงานสัมมนาครบรอบ 30 ปีอย่างยิ่งใหญ่

สมาคมการขายตรงไทย

สมาคมการขายตรงไทยจัดงานสัมมนาครบรอบ 30 ปีอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่อ “30 ปีสมาคมการขายตรงไทย: ธุรกิจเครือข่าย…อาชีพแห่งอนาคต”  จัด 3 สัมมนาใหญ่ ต้อนรับสมาคมการขายตรงจากประเทศในกลุ่มอาเซียนร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ธุรกิจเครือข่าย…โอกาสไร้พรมแดนสู่ AEC” และสัมมนาให้ความรู้แก่อาจารย์ นิสิตนักศึกษา เพื่อเปิดมุมมองอาชีพนักธุรกิจอิสระสู่เทรนด์แห่งอนาคต ในหัวข้อ “Entrepreneur…เจ้าของธุรกิจอิสระยุคใหม่” 

Read More »