Tag Archives: สาลี่

ขายขนม “สาลี่ เอกชัย” ขนมเนื้อฟูของฝากเมืองสุพรรณ ขึ้นชื่อของไหว้รับตรุษจีน

ขายขนม “สาลี่ เอกชัย” ขนมเนื้อฟูของฝากเมืองสุพรรณ ขึ้นชื่อของไหว้รับตรุษจีน

ขายขนม “สาลี่ เอกชัย” ขนมเนื้อฟูของฝากเมืองสุพรรณ ขึ้นชื่อของไหว้รับตรุษจีน ขนมสาลี่เป็นขนมไทยโบราณ โดยทำมาจากแป้งสาลี ไข่ และน้ำตาล เป็นขนมเนื้อฟูนุ่ม หอมอร่อย มีหลากสีสันทั้งชมพู เขียวอ่อน สีเหลืองอ่อน และสีน้ำตาล ขนมสาลี่ยังเป็นขนมมงคลที่ใช้เป็นของไหว้ในเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นเทศกาลปี

Read More »