Tag Archives: ส่งออกจีน

30 สินค้าคนจีนชอบซื้อ นักท่องเที่ยวจีนนิยมซื้อกลับประเทศ

สินค้าขายคนจีน

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนได้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดโอกาสในการค้าขายที่เพิ่มมากขึ้น SMELeader ขอเสนอ 30 สินค้า ที่เป็น “สินค้าคนจีนชอบ“ เพื่อเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าที่มีลูกค้าเป็นชาวจีนได้นำสินค้าชนิดต่างๆมาเพิ่มเติมที่ร้าน เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายผลกำไร  หรือเป็นแนวทางให้ผู้สนใจส่งสินค้าไปขายยังประเทศจีน

Read More »

ตลาดทัวร์จีน มุมมองและทิศทาง

ตลาดทัวร์จีน มุมมองและทิศทาง

ตลาดทัวร์จีน มุมมองและทิศทาง  ทิศทางตลาดทัวร์จีน : ผลกระทบจากกฎเหล็กขจัดทัวร์ศูนย์เหรียญของจีน นักท่องเที่ยวจีน เป็นตลาดท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ของจีน ส่งผลให้ประชาชนในประเทศมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ประกอบกับทางการจีนได้ผ่อนปรนกฎระเบียบในการเดินทางไปต่างประเทศของประชาชนมาตามลำดับ อาทิ การอนุญาตให้นำเงินออกนอกประเทศมากขึ้น

Read More »