Tag Archives: หวด

ไอเดียธุรกิจ “หวดอัตโนมัติ” นึ่งข้าวเหนียวทันใจด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า โดนใจแม่ค้า!!

ไอเดียธุรกิจ “หวดอัตโนมัติ” นึ่งข้าวเหนียวทันใจด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า โดนใจแม่ค้า!!

ไอเดียธุรกิจ “หวดอัตโนมัติ” นึ่งข้าวเหนียวทันใจด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า โดนใจแม่ค้า!! ข้าวเหนียวคงเป็นอาหารที่ทุกคนรู้จักและเคยทาน แต่ถ้าจะพูดถึงกรรมวิธีในการทำนั้น คงจะน้อยคนนักที่จะรู้ เพราะด้วยขั้นตอนที่ซับซ้อนและยุ่งยาก คนส่วนมากจึงซื้อกินเอาจะง่ายกว่า โดยอุปกรณ์สำคัญก็คือหวด ซึ่งนอกจากจะใช้เพื่อหุงแล้ว ยังส่งต่อเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้

Read More »