Tag Archives: อบรม

ไทยพาณิชย์ จับมือเครือข่ายภาคีประชารัฐ เสริมแกร่ง SME ไทย ด้วยที่ปรึกษามืออาชีพ

ธนาคารไทยพาณิชย์ นำทีมสานพลังประชารัฐจับมือองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงินกว่า 100 หน่วยงาน จัดงาน “SME Expo – Spring Up Thailand 2016 เสริมแกร่ง SME ไทย ด้วยที่ปรึกษามืออาชีพ” มหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ SME ไว้มากที่สุดในงานเดียว ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมสนับสนุนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับที่ 1 โครงการ Big Brother (พี่ช่วยน้อง) ในโครงการประชารัฐ ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 7 – 10 กรกฎาคม นี้ ณ บีซีซี ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว 

Read More »