Tag Archives: อาชีพขายไก่ย่าง

ขายไก่ย่าง “เสบียงทิพย์” เสริมแพ็คเกจจิ้งกล่องหูหิ้วแปลงเป็นถาด ไอเดียแทนถุงพลาสติก

ขายไก่ย่าง “เสบียงทิพย์” เสริมแพ็คเกจจิ้งกล่องหูหิ้วแปลงเป็นถาด ไอเดียแทนถุงพลาสติก ขายไก่ย่าง เมนูอาหารขายดีที่สามารถทำรายได้ ครั้งนี้เรามาพร้อมกับธุรกิจขายไก่ย่างที่มีความน่าสนใจแตกต่างไปจากแบรนด์อื่นๆ เนื่องจากแบรนด์นี้เขามีจุดขายที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า นำไปสู่การเพิ่มรายได้ที่น่าสนใจ ด้วยวิธีการทำแพ็คเกจจิ้งที่ตอบโจทย์การใช้งานได้มากกว่า ทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกที่เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

Read More »

ขายไก่ย่าง อาหารริมทางที่พึ่งยามยาก โครงไก่ย่างไม้ละ 3 บาท!!

ขายไก่ย่าง อาหารริมทางที่พึ่งยามยาก โครงไก่ย่างไม้ละ 3 บาท!!

ขายไก่ย่าง อาหารริมทางที่พึ่งยามยาก โครงไก่ย่างไม้ละ 3 บาท!! “ขายไก่ย่าง” อาชีพริมทางที่หลายคนมองแล้วก็ผ่านไป ไม่ได้คิดว่าอาชีพเล็กๆขายกันข้างทางแบบนี้จะสามารถสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมเลี้ยงครอบครัวได้ แต่มีคนที่สามารถทำให้ผู้ที่มีความคิดเหล่านั้นต้องหันกลับมาคิดใหม่ เพราะว่าพวกเขาสามารถสร้างรายได้จากการขายไก่ย่าง ไม้ละไม่กี่บาทนี่แหละ ทำเงินเข้ากระเป๋าจุนเจือครอบครัว ทดแทนรายได้ที่ขาดหายไปจากช่วงว่างเว้นการทำนา

Read More »