Tag Archives: อาชีพเงินล้าน

กะละแม ข้าวต้มมัด ปรับโฉมสินค้าสร้างเงินล้าน “กะละแมลุงพร”

กะละแม ข้าวต้มมัด ปรับโฉมสินค้าสร้างเงินล้าน “กะละแมลุงพร”

กะละแม ข้าวต้มมัด ปรับโฉมสินค้าสร้างเงินล้าน “กะละแมลุงพร” สินค้าโอทอปในปัจจุบันนั้นเข้ามามีบทบาทในหลายๆด้านมาก คนก็นิยมกันมากขึ้น ซึ่งความนิยมนั้นก็จะมาจากโอทอปนั้นจะเป็นสินค้าท้องถิ่นที่หาทาน หาใช้ไม่ค่อยได้ และยิ่งปัจจุบันนั้นสินค้าโอทอปมีเครื่องหมายรับประกันสินค้ามากมาย ซึ่งก็ทำให้คนเชื่อในในคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างมาก เมื่อคนนิยมมากขึ้นชาวบ้านก็จึงรวมกลุ่มผลิตสินค้ามากขึ้นเพราะรายได้แต่ละครั้งนั้นได้ไม่น้อยกว่าทำงานประจำเลยคะ และวันนี้ก็จะมาแนะนำสินค้าโอทอปเงินล้านคะ สินค้าที่ว่านี้ก็คือ กะละแมลุงพร โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์รูปข้าวต้มมัด ไม่เหมือนกะละแมแบบเดิมๆที่เราเคยเห็นซึ่งจะห่อเป็นรูปสามเหลี่ยมธรรมดาๆ รวมทั้งสูตรเฉพาะที่คิดขึ้นมานั่นคือสูตรผลไม้ รสชาติอร่อยไม่แพ้สูตรดั้งเดิม กะละแมแบรนด์ลุงพรนั้นเริ่มจาก “คุณลุงสมพร ผู้มีจรรยา” นั้นเห็นว่ารัฐบาลนั้นมีโครงการให้ชาวบ้านทำสินค้าออกไปขายกัน   

Read More »