Tag Archives: เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

40 ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแปลกๆ จากทั่วโลก

บ้านเราคงคุ้นตากันดีกับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งส่วนใหญ่จะจำหน่ายเครื่องดื่มกระป๋องและขนมสำเร็จรูป แต่ที่ต่างประเทศ มีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแปลกๆ มากมาย ซึ่งก็ไม่รู้ว่าบ้านเราจะมีโอกาสได้ใช้บริการบ้างหรือไม่

Read More »