Tag Archives: เมียนมา

9 ข้อต้องรู้ บุกตลาดพม่า

เมียนมา (พม่า) เป็นอีกหนึ่งประเทศเนื้อหอมที่กำลังได้รับความสนใจ จากนักลงทุนทั่วโลก เพราะประเทศเต็มไปด้วยทรัพยากร และโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ยิ่งหลังเปิดประเทศ ยิ่งเป็นอีกโอกาสทองของนักธุรกิจที่ต้องการขยายตลาดเพื่อการเติบโตในอนาคต ลองมาดู 9 ข้อต้องรู้ก่อนบุกตลาดเมียนมาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกันก่อน

Read More »