Tag Archives: เริ่มธุรกิจอย่างไร

รวมขนมขายดี “ขายขนมเบเกอรี่ออนไลน์” เริ่มต้นอย่างไร หาลูกค้าอย่างไรดี?

ในปัจจุบันธุรกิจร้านขายขนมออนไลน์ หรือขายเบเกอรี่ออนไลน์ กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและพฤติกรรมการสั่งสินค้าออนไลน์กำลังขยายตัว ทำให้โอกาสในการสร้างร้านค้าออนไลน์สามารถเติบโตได้มากขึ้น ธุรกิจขายขนมออนไลน์ เบเกอรี่ออนไลน์ ถือเป็นตัวเลือกที่ดีหากต้องการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์

Read More »

3 ข้อแก้ตัวที่ทำให้ “ไม่เริ่มต้นธุรกิจ” และจะผ่านไปได้อย่างไร?

เริ่มต้นธุรกิจ 3

เริ่มต้นธุรกิจ นี่เป็นปีที่ต้อง “เริ่มต้นธุรกิจ”  ถ้าคำตอบคือใช่ เรามีคำแนะนำให้สำหรับผู้ที่คิดจะเริ่มต้นธุรกิจคือ หนึ่งการเริ่มต้นธุรกิจนั้นยากมากซึ่งมันยากกว่าที่คุณคิด สองคุณไม่จำเป็นต้องมีแรงบันดาลใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจ เพราะเมื่อคุณตื่นนอนในตอนเช้าคุณไม่จำเป็นต้องมีแรงบันดาลใจในการแปรงฟัน

Read More »