Tag Archives: เวียดนาม

กลยุทธ์ขายเสื้อผ้าในเวียดนาม

กลยุทธขายเสื้อผ้าในเวียดนาม

กลยุทธ์ขายเสื้อผ้าในเวียดนาม ผูผลิตเสื้อผ้าในเวียดนามปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายและส่งเสริมการจดจำตราสินค้าของผู้บริโภคเวียดนาม โดยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต นาย Vo Hoang Anh ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Saigon Co.op ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Co.opMart

Read More »