Tag Archives: แซนด์วิช

อาหารเวียดนาม “BANMI BO” เสิร์ฟเมนูใหม่ให้คนไทยด้วยบั๋นหมี่ แซนด์วิชเวียดนามยอดนิยม

อาหารเวียดนาม “BANMI BO” เสิร์ฟเมนูใหม่ให้คนไทยด้วยบั๋นหมี่ แซนด์วิชเวียดนามยอดนิยม

อาหารเวียดนาม “BANMI BO” เสิร์ฟเมนูใหม่ให้คนไทยด้วยบั๋นหมี่ แซนด์วิชเวียดนามยอดนิยม ในตอนนี้กระแส AEC เป็นสิ่งที่คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะการรวมกลุ่มกันในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบ้านไปพร้อมๆกัน การเรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนบ้านจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะด้านอาหาร ประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยนั้นมักจะได้รับอิทธิพลการปรุงอาหารที่มีความคล้ายคลึงกัน แต่สำหรับอาหารเวียดนามนั้นจะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศสค่อนข้างมาก เนื่องจากการเป็นประเทศอาณานิคมในอดีต

Read More »