Tag Archives: แนวโน้มแฟชั่น

แนวโน้มสีแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องประดับ ช่วงฤดูใบไมผลิปี 2559

“แนวโน้มสีที่ผู้เชียวชาญทางด้านแฟชั่นคาดว่าได้รับความนิยมในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2559” ในอุตสาหกรรมการออกแบบสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับ นอกจากการรูปแบบการออกแบบสินค้าที่โดดเด่นน่าสนใจและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคแล้ว การเลือกใช้สีในการผลิตสินค้าก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคเช่นเดียวกัน ดังนั้น

Read More »