Tag Archives: แฟรนไชส์ความงาม

ศูนย์ความงาม “Derminet” กลยุทธ์ใส่ใจบริการ รักษาฐานลูกค้าและราคาจริงใจ

ศูนย์ความงาม “Derminet” กลยุทธ์ใส่ใจบริการ รักษาฐานลูกค้าและราคาจริงใจ

ศูนย์ความงาม “Derminet” กลยุทธ์ใส่ใจบริการ รักษาฐานลูกค้าและราคาจริงใจ ศูนย์ความงามในไทยนั้นมีหลากหลาบรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบคลิกนิก และรูปแบบสถาบันที่ไม่ใช่คลินิก สำหรับคลินิกความงามนั้นจะมีจุดเด่นที่การให้บริการบางอย่างนั้นจำเป็นต้องมีแพทย์เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมหัตถการนั้น ทั้งโบ

Read More »