Tag Archives: โซล่าร์รูฟ

อีไอซีแนะผู้ประกอบการโซล่าร์รูฟท็อปจับมือพาร์ทเนอร์ ขยายฐานลูกค้า

Highlight จากการเบนเข็มนโยบายโซล่าฟาร์มขนาดใหญ่มาเป็นระบบโซล่าร์รูฟท็อปตามบ้านเรือนต่างๆ ช่วยผลักดันให้ธุรกิจติดตั้งระบบโซล่าร์รูฟท็อปมีความน่าสนใจมากขึ้น แต่ปัจจัยค่าติดตั้งที่สูงนั้นยังคงเป็นความท้าทายของธุรกิจนี้ ทั้งนี้ อีไอซีมองว่าการนำโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่ประสบความสำเร็จจากต่างประเทศมาปรับใช้ อาจเข้ามาช่วยปลดล็อกความท้าทายของธุรกิจดังกล่าวได้ เช่น ให้เช่าระบบโซล่าร์รูฟท็อป หรือติดตั้งระบบโซล่าร์รูฟท็อปเพื่อขายไฟฟ้าให้เจ้าของบ้านในราคาพิเศษ

Read More »