Tag Archives: โรงเรียนกวดวิชา

แฟรนไชส์การศึกษา เด็กอนุบาล “Bright Up Kids” พัฒนาหลักสูตรสู่การเรียนที่เข้าใจง่าย

แฟรนไชส์การศึกษา เด็กอนุบาล “Bright Up Kids” พัฒนาหลักสูตรสู่การเรียนที่เข้าใจง่าย

แฟรนไชส์การศึกษา เด็กอนุบาล “Bright Up Kids” พัฒนาหลักสูตรสู่การเรียนที่เข้าใจง่าย แฟรนไชส์การศึกษา เด็กอนุบาล เป็นธุรกิจสร้างรายได้จากการศึกษาในวัยเด็ก เพราะในพ่อแม่ยุคใหม่เชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของชีวิต และเพื่อโอกาสทางการศึกษาที่มากกว่า

Read More »

แฟรนไชส์การศึกษา “MAC” ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท.

แฟรนไชส์การศึกษา “MAC” ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท.

แฟรนไชส์การศึกษา “MAC” ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท. การศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของทุกคนเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะทำให้มีความรู้แล้วยังทำให้เกิดสติปัญญาที่สามารถนำไปพิจารณาสิ่งที่ถูกต้องได้ สำหรับประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการศึกษามากเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากสถาบันกวดวิชาหรือแฟรนไชส์การศึกษาที่มีอยู่จำนวนมาก แต่อาจไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ซึ่งสำหรับ “MAC” ที่เปิดให้บริการมานานกว่า 40 ปีนั้นยังคงรักษาคุณภาพและได้รับการไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง

Read More »

สถาบันสอนดนตรี และกวดวิชา พัฒนาทักษะและอารมณ์ไปพร้อมๆกัน “ Classic and Jazz MHM Music “

สถาบันสอนดนตรี และกวดวิชา พัฒนาทักษะและอารมณ์ไปพร้อมๆกัน “ Classic and Jazz MHM Music “

สถาบันสอนดนตรี และกวดวิชา พัฒนาทักษะและอารมณ์ไปพร้อมๆกัน “ Classic and Jazz MHM Music “ สำหรับปัญหาในสังคมไทยที่กำลังระบาดอย่างแพร่หลายนั่นก็คือปัญหาอย่างเด็กติดเกมเลยปัญหานี้หลายภาคส่วนนั้นก็ยังไม่มีส่วนแก้ไขอย่างจริงจัง ซึ่งทางพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นก็จึงต้องหาวิธีให้ลูกนั้นไปหาทำอะไรที่เป็น

Read More »