Tag Archives: โอกาสการตลาด

โอกาสใหญ่!ของการตลาดผ่านข้อความมือถือ “Mobile Messaging”

โอกาสใหญ่!ของการตลาดผ่านข้อความมือถือ “Mobile Messaging” การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนพื้นที่ของโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนแม้จะเป็นเรื่องที่ง่ายในการเข้าถึง สะดวก รวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม SMS (ข้อความ) ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดที่ยังคงโดดเด่นและสามารถสร้างโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ จาก Infographic ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

Read More »