Tag Archives: Saree Samui

ธุรกิจร้านอาหาร “เกษตรอินทรีย์” บรรยากาศสุดหรูกลางรีสอร์ท“Saree Samui”

ธุรกิจร้านอาหาร เกษตรอินทรีย์ บรรยากาศสุดหรูกลางรีสอร์ท“Saree Samui”

  ธุรกิจร้านอาหาร “เกษตรอินทรีย์” บรรยากาศสุดหรูกลางรีสอร์ท“Saree Samui” ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้คนส่วนใหญ่หันมาสนใจในเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกิน เพราะเราไม่รู้หรอกว่าภายใต้หน้าตาที่ดูน่ารับประทานนั้น วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงนั้นปลอดภัยจากสารปนเปื้อนหรือไม่ เพราะอย่างรู้ๆกันอยู่ว่าสารปนเปื้อนในอาหารเป็นที่มาของโรคต่างๆ

Read More »