Tag Archives: wel.B

ผลไม้อบแห้ง “Wel.B” ผู้นำของทานเล่นจากนวัตกรรมเพื่อสุขภาพส่งออก

ผลไม้อบแห้ง “Wel.B” ผู้นำของทานเล่นจากนวัตกรรมเพื่อสุขภาพส่งออก อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยนั้นมีการเติบโตและแข่งขันกันค่อนข้างสูง เพราะเมื่อกล่าวถึงประเทศไทยแล้วอาจจะได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารและผลไม้จำนวนมาก ในปัจจุบันจึงได้มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในธุรกิจเพื่อแปรรูปอาหารหรือผลไม้ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น เช่น นวัตกรรม Freeze-dried ที่เริ่มเป็นที่นิยมในการทำผลไม้อบแห้ง โดยแบรนด์ที่เป็นหนึ่งในผู้นำการนำนวัตกรรมนี้มาใช้คือ “Wel.B”

Read More »