Tag Archives: Yamato

บริการขนส่งพัสดุ “SCG Express” ทางเลือกใหม่ สำหรับผู้ประกอบการ

เอสซีจี เอ็กซ์เพรส (SCG Express) เป็นบริการขนส่งพัสดุย่อยแบบเร่งด่วน (Small Parcel Delivery) ทั้งในรูปแบบ B2B (ธุรกิจ ถึง ธุรกิจ) B2C (ธุรกิจ ถึง ผู้บริโภค) และ C2C (ผู้บริโภค ถึง ผู้บริโภค) โดยจะขยายพื้นที่การให้บริการครอบคลุม ทั่วประเทศไทย ภายในปี 2018  โดย SCG CBM ร่วมทุน Yamato Asia ลงทุนธุรกิจขนส่งพัสดุย่อย ตั้ง “เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส ” มูลค่ากิจการ 633 ล้านบาท 

Read More »