Tag Archives: การบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ จากประสบการณ์ 10 ปี

การบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้ตามใจชอบ เพราะการทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จและเติบโตเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ 90% ของผู้ประกอบการจึ่งประสบความล้มเหลว และเพื่อบรรลุเป้าหมายความสำเร็จในการทำธุรกิจคุณจำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน

Read More »

น้ำเต้าหู้ร้อยล้าน – โทฟุซัง

ใครหลายคนคงชอบดื่มน้ำเต้าหู้คู่กับปาท่องโก๋เป็นอาหารเช้า แต่เคยเป็นเหมือนกันไหม บางทีก็เกิดอาการอยากจะทานขึ้นมาตอนรถเข็นเจ้าประจำยังไม่ถึงเวลาขาย บางคนก็ตื่นไปซื้อไม่เคยทันสักที ครั้นจะซื้อนมถั่วเหลืองแบบกล่องมาแก้ขัด รสชาติก็แทนกันไม่ได้

Read More »

5 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จทางธุรกิจ

บริษัท PwC Consulting ร่วมกับ Strategy& เปิดตัวหนังสือ Strategy That Works เพื่อช่วยภาคธุรกิจทั่วโลกลดช่องว่างการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy-to-execution gap) ให้เกิดผลสำเร็จ 5 ขั้นตอน ชี้ผู้ประกอบการไทยต้องหัดคิดนอกกรอบ หาจุดยืน ฟื้นจุดแข็งในตลาดให้ได้ ชี้อย่าเน้นคว้าโอกาสทางธุรกิจที่มากเกินไปจนทำให้เขว และไม่ลดค่าใช้จ่ายจนโตต่อไม่ได้ ชูแบรนด์ดัง Apple,  Zara และ IKEA ทำกลยุทธ์ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

Read More »