Tag Archives: จุดประกาย

ตลาดทัวร์จีน มุมมองและทิศทาง

ตลาดทัวร์จีน มุมมองและทิศทาง

ตลาดทัวร์จีน มุมมองและทิศทาง  ทิศทางตลาดทัวร์จีน : ผลกระทบจากกฎเหล็กขจัดทัวร์ศูนย์เหรียญของจีน นักท่องเที่ยวจีน เป็นตลาดท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ของจีน ส่งผลให้ประชาชนในประเทศมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ประกอบกับทางการจีนได้ผ่อนปรนกฎระเบียบในการเดินทางไปต่างประเทศของประชาชนมาตามลำดับ อาทิ การอนุญาตให้นำเงินออกนอกประเทศมากขึ้น

Read More »

แฟรนไชส์อาหาร เครื่องดื่ม … ทางเลือกสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ

แฟรนไชส์อาหาร เครื่องดื่ม

“แฟรนไชส์อาหาร เครื่องดื่ม ” … ทางเลือกสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ “แฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่ม” เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ เนื่องจากการเข้าสู่ธุรกิจไม่ยุ่งยากซับซ้อน ประการสำคัญ ยังเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต ฉะนั้น ธุรกิจนี้จึงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามจำนวนและรายได้ ประชากร รวมทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น

Read More »

แฟรนไชส์ ดีจริงหรือ??

แฟรนไชส์ ดีจริงหรือ

แฟรนไชส์ ดีจริงหรือ?? บางคนถลำตัวไปแล้วก็อยู่ในภาวะหวานอมขมกลืน เพราะสัญญามักจะผูกมัด ยกเลิกไม่ได้เป็นเวลานาน 10 ปีขึ้นไป หากเลิกสัญญาก่อนก็จะถูกปรับเป็นเงินมหาศาล ความนิยมและความแพร่หลายได้นำไปสู่การฉ้อฉลระบบโดยผู้ขายสิทธิ์ เช่น การบีบบังคับให้ขยายสาขาในเขตปริมณฑลพื้นที่ที่ได้รับสิทธิ์มาก่อน เพื่อเก็บค่าต๋ง 2 ต่อ หากไม่ขยาย ก็ขายให้ผู้อื่นมาแย่งลูกค้า ซึ่งตามหลักการนั้นทำไม่ได้ เพราะว่าหลักการพื้นฐานของระบบแฟรนไชส์ คือการซื้อสิทธิ์ในเขตปริมณฑลที่ระบุไว้ในสัญญา

Read More »

บริการสําหรับผู้สูงอายุพันธ์ใหม่

บริการสำหรับผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุ, บริการ, จุดประกาย

บริการสําหรับผู้สูงอายุพันธ์ใหม่ การทำธุรกิจกับตลาดผู้สูงอายุที่มีขนาดใหญ่อย่างนี้ เอสเอ็มอี จำเป็นต้องเลือกกลุ่มเซกเมนต์ที่สนใจก่อน เพื่อจะหาธุรกิจมาตอบโจทย์กลุ่มผู้สูงอายุ โดยสามารถแบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม ดังนี้

Read More »

เทรนด์สินค้าและบริการ ตอบโจทย์กำลังซื้อของผู้หญิง

เทรนด์สินค้าและบริการ ตอบโจทย์กำลังซื้อของผู้หญิง

เทรนด์สินค้าและบริการ ตอบโจทย์กำลังซื้อของผู้หญิง มิติของสินค้าและบริการที่ตอบสนองความเป็นผู้หญิง ที่เก่งทั้งในบ้านและนอกบ้าน จึงมีความหลากหลายและละเอียดในตัว หากสามารถมองไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเป็น working women ออก จับความต้องการที่เกี่ยวพันกับคำว่า work คือ ชีวิตการทำงาน และ after work หรือชีวิตหลังการทำงาน

Read More »